Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 10 maja 2016 r.

Zakaz upubliczniania w BIP danych osób zgłaszających wnioski i uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

DOLiS-035-1170/16

24/06/2016

Dostęp Do Informacji Publicznej, Udostępnienie Danych Osobowych,

W maju GIODO zajął stanowisko w sprawie publikowania na łamach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy danych osobowych w załączniku do uchwały rady gminy.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Dostęp Do Informacji Publicznej, Udostępnienie Danych Osobowych,
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Przetwarzanie danych użytkowników z terytorium RP przez serwis społecznościowy
Przetwarzanie danych użytkowników z terytorium RP przez serwis społecznościowy
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 stycznia 2015 r.