Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Szkolenia RODO

25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, RODO. Należy mieć na względzie, że podmioty, które w myśl rozporządzenia będą przetwarzać dane osobowe (tj. podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych) powinny podjąć stosowne działania już teraz. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanymi z koniecznością szczegółowego poznania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących wdrożenia procedur i rozwiązań w zakresie RODO.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanymi z koniecznością szczegółowego poznania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących wdrożenia procedur i rozwiązań w zakresie RODO.

 

Szkolenia RODO to warsztaty i seminaria z zakresu analizy ryzyka zgodnie z RODO, która to wedle naszego doświadczenia, przysparza najwięcej problemów. Zgodnie z rozporządzeniem, analiza ryzyka będzie obowiązkowa zwłaszcza przed podjęciem działań „wysokiego ryzyka”. Dlatego też, uprzednia analiza ryzyka powinna być gwarantem prawidłowego przetwarzania danych i zapewnienia rozliczalności tego przetwarzania.

Kolejnym obszarem tematycznym poruszanym w ramach naszych szkoleń RODO jest problematyka samodzielnego przygotowania przedsiębiorstwa/instytucji do zgodności z nowymi przepisami. Prowadzone przez prawników realizujących od wielu lat obsługę podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych wykłady pozwalają na zdobycie cennej wiedzy w tym zakresie.

 

Prowadzone przez nas szkolenia RODO

 

Jak samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności z RODO (GDPR) oraz przygotować plan wdrożenia RODO?

 

W ramach szkolenia będą omawiane:

  • elementy przygotowania konieczne do przeprowadzenia audytu,
  • mapa procesów i ewidencja danych potrzebna do inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych dla potrzeb wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych,
  • działania audytowe w zakresie realizacji: kluczowych obowiązków, zabezpieczenia danych, praw podmiotów danych oraz dokumentacji przetwarzania danych na gruncie RODO,
  • sposoby przedstawienia i wykorzystania wyników audytu w procesie dalszego wdrażania RODO.

 

 

Analiza ryzyka zgodnie z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych

 

W ramach szkolenia zostaną omówione:

  • zalecenia dotyczące przeprowadzania analizy DPIA, w tym w oparciu o metodykę SDM stosowaną w Niemczech oraz metodykę PIA wykorzystywaną w Wielkiej Brytanii,
  • praktyczna implementacja środków zabezpieczających wymienionych w art. 32 RODO, w szczególności w świetle standardów branżowych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego,
  • wskazane zostaną środki zapewniające należytą ochronę danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • przedstawione zostaną propozycje uwzględnienia kwestii ochrony danych osobowych w ramach realizacji procesów zarządzania infrastrukturą informatyczną, a także ich udokumentowanie zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych

 

Państwa szczególnej uwadze polecamy pierwszy w Polsce kurs, będący akredytowaną formą kształcenia ustawicznego. Zgodnie z założeniami RODO, każdy Inspektor Ochrony Danych winien posiąść fachową wiedzę i umiejętności w zakresie prawa i praktyk dotyczących ochrony danych osobowych. Kurs Inspektora Ochrony Danych nie tylko umożliwia zdobycie tych umiejętności, ale również daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Po pomyślnym zakończeniu kursu będziecie Państwo postrzegani jako wysokiej klasy specjaliści, potrafiący sprostać trudnym i skomplikowanym wyzwaniom stawianym podmiotom przez nadchodzące nowe przepisy.

Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych w 2018 r.

 

Z pewnością w przyszłym roku pojawią się także nowe zagadnienia dotyczące wdrażania RODO. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.jds.com.pl

 

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w kalendarzu szkoleń