Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

09/11/2021

Czy zdalna obsługa wodomierzy wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania?

Jeżeli w związku ze stosowaniem zdalnego odczytu stanu wodomierzy dane są przekazywane przez spółdzielnię mieszkaniową operatorowi zajmującemu się obsługą infrastruktury takiego systemu (m.in. operator dokonujący odczytu mają dostęp do danych osobowych) - wymaga to zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania musi zostać zwarata pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a operatorem i spełniać wymogi określone w art. 28 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W tym między innymi wskazywać zakres oraz rodzaj danych, które przekazywane są podmiotowi przetwarzającemu (dokonującemu odczytu). Brak odpowiednich postanowień w tym zakresie narusza zasadę przejrzystości, a także wskazaną w art. 5 ust. 2 ww. rozporządzenia 2016/679 (RODO)  zasadę rozliczalności, w związku z nieodpowiednim udokumentowaniem przez administratora czynności powierzenia danych osobowych.

 

Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych LINK

 

 

Prawo do otrzymania kopii uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej zawierającej dane osobowe
Administrator danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania