Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (5)

12/12/2017

Bądź na bieżąco w temacie ochrony danych osobowych bez konieczności samodzielnego wertowania wielu źródeł. Tu znajdziesz aktualne publikacje z ochrony danych osobowych i rozporządzenia o ochronie danych RODO.


Przegląd prasy

 

  • Opublikowany na łamach tygodnika „Wprost” tekst Artura Grabka „Streżyńska w opałach” stawia poważne zarzuty pod adresem Ministerstwa Cyfryzacji w związku z pracami nad wdrożeniem RODO. Jak wynika z tez artykułu na treść przepisów miały wpływ środowiska biznesowe. Urzędnicy odkryli w metadanych projektu ustawy o ochronie danych osobowych, że w roli autora dokumentu widnieje tam właściciel kancelarii prawnej, były pracodwca Macieja Kaweckiego, koordynatora reformy ochrony danych w Ministerstwie Cyfryzacji, który odpowiedzialny był za przygotowanie projektu ustawy. Kawecki zaprzecza, że osoba ta brała udział w pracach nad ustawą o ochronie danych osobowych i podkreśla, że za treść aktu odpowiadają w całości legislatorzy Ministerstwa. Jednocześnie redakcja "Wprost" dowiedziaa się, że ta sytuacja zainteresowała już Centralne Biuro Antykorupcyjne, które w tej chwili ma bardziej szczegółowo badać sprawę.

https://www.wprost.pl/tygodnik/10088520/strezynska-w-opalach.html

 

  • Narzucanie prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych zastępców będzie niezgodne z unijnymi przepisami – ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przedstawiło opinię do przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji nowych przepisów. Nowy organ zastąpi generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Prezes UODO ma być wybierany przez Sejm, ale jego zastępcy wskazywani przez odpowiednich ministrów, co wzbudza wiele zastrzeżeń – pisze gazetaprawna.pl

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1089594,urzad-ochrony-danych-osobowych-prezes.html

 

  • Monitoring wizyjny w szkołach ma pozytywny wpływ na poziom i poczucie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, chociaż są też błędy – „Głos Nauczycielski” przytacza konkluzję raportu NIK  z marca br. Na stronie głos.pl przeczytamy wywiad z radcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pawłem Makowskim dotyczący monitoringu w szkołach.

http://www.glos.pl/node/19791

 

  • Mimo postępujących procesów digitalizacji, każda firma posiada pewien zasób dokumentów papierowych, zawierających informacje o różnym stopniu poufności, np. dane osobowe klientów i pracowników. Warto wiedzieć, że dokumenty takie mogą być niszczone w trzech klasach ochrony oraz siedmiu poziomach bezpieczeństwa – pisze na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej” adw. Marcin Zadrożny z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64684:2017-11-13-08-01-28&catid=100&Itemid=103

 

  • Od maja przyszłego roku tzw. dane PNR (z ang. passenger name record), czyli wszystkie informacje, które przekazujemy liniom lotniczym na potrzeby rezerwacji lotu (m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres, numer karty kredytowej, miejsce na pokładzie itp.) będą trafiały do specjalnej jednostki w Straży Granicznej, która będzie mogła je przekazać polskim i zagranicznym służbom. Fundacja Panoptykon analizuje przedstawiony przez MSWiA projekt ustawy o przekazywaniu danych pasażerów linii lotniczych.

https://panoptykon.org/wiadomosc/bezpieczni-w-przestworzach

 

  • Sędzia NSA Irena Kamińska przekonuje, że sądy administracyjne są przygotowane do nadchodzących zmian w przepisach, a RODO oraz istniejące orzecznictwo NSA może w pewnych sytuacjach sprzyjać administratorom danych osobowych

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rodo-orzecznictwo-nsa-moze-sprzyjac-administratorom-danych-osobowych

 

  • Fikcyjne dane osobowe w akcie urodzenia zgodne z prawem – orzekł łódzki Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpatrujący skargę mężczyzny żądającego ich usunięcia. Na wniosek matki mężczyzny do aktu jako dane ojca wpisano jej nazwisko oraz wskazane przez nią imię. O wyroku pisze „Rzeczpospolita” (23.11.2017); sygnatura akt: III SA/Łd 316/17

http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/311239999-Fikcyjne-dane-osobowe-w-akcie-urodzenia-zgodne-z-prawem---wyrok-WSA.html

 

 

Newsy Ministerstwo Cyfryzacji

 

  • W dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 8.00 odbędzie się Konferencja w Ministerstwie Cyfryzacji, na której przedstawione zostanie stanowisko Ministra Cyfryzacji dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/spotkanie-podsumowujace-konsultacje-spoleczne-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-wdrazajacej-rodo

 

 

Newsy GIODO

 

  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych interweniuje na kolejnej uczelni – tym razem bada sprawę zaginięcia dokumentacji zawierającej dane osobowe m.in. studentów oraz pracowników Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. GIODO zajmuje się tą sprawą z urzędu.

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520307/10272

 

  • Na stronie internetowej GIODO została także zamieszczona krótka relacja z pierwszego dorocznego przeglądu Tarczy Prywatności. Głównym postulatem unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, zawartym w raporcie po przeglądzie, jest powołanie niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, stojącego na straży przepływu danych między Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi.

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520303/10277

 

Sławomir Kasjaniuk

 

 

Najnowsze orzeczenia dotyczące ochrony danych osobowych
Najnowsze orzeczenia dotyczące ochrony danych osobowych
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (9)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (9)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (8)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (8)