Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Formularz oceny spełniania obowiązków wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych

03/01/2019

Ocena Skutków Dla Ochrony Danych, Audyt Wymagań Rodo,

Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów udostępnił formularz oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych


Formularz oceny RODO został opracowany przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

 

Jest on rezultatem dotychczasowych działań  ww. jednostek w zakresie przygotowania jednostek administracji,  służb audytu i kontroli do realizacji zadań związanych z oceną funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

 

Formularz składa się z 49 obszarów badania, które pogrupowano w VII rozdziałach:

- rozdz. I. Organizacja systemu ochrony danych osobowych (DO)

- rozdz. II. Prawo do przetwarzania DO

-  rozdz. III. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

- rozdz. IV. Inspektor Ochrony Danych,

- rozdz. V. Rejestrowanie czynności przetwarzania,

- rozdz. VI. Ocena skutków przetwarzania DO,

- rozdz. VII. Naruszenie ochrony DO).

 

Materiał przedstawia najważniejsze zagadnienia, których może dotyczyć ocena. Prezentowane zagadnienia oraz wskazówki metodyczne nie są wyczerpujące ani obowiązkowe, powinny być dostosowywane w zależności do rodzaju, charakteru i skali przetwarzania DO w danej jednostce. Podsumowaniem formularza jest ocena ogólna, znajdująca się na jego końcu.

 

FORMULARZ OCENY RODO

 

Ocena Skutków Dla Ochrony Danych, Audyt Wymagań Rodo,
Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO
Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO
Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych i podmiotów, które należy poinformować (według Wytycznych GR art. 29)
Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych i podmiotów, które należy poinformować (według Wytycznych GR art. 29)
Ocena wagi naruszenia
Ocena wagi naruszenia