Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Formularz oceny spełniania obowiązków wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych

03/01/2019

Ocena Skutków Dla Ochrony Danych, Audyt Wymagań Rodo,

Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów udostępnił formularz oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych


Formularz oceny RODO został opracowany przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

 

Jest on rezultatem dotychczasowych działań  ww. jednostek w zakresie przygotowania jednostek administracji,  służb audytu i kontroli do realizacji zadań związanych z oceną funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

 

Formularz składa się z 49 obszarów badania, które pogrupowano w VII rozdziałach:

- rozdz. I. Organizacja systemu ochrony danych osobowych (DO)

- rozdz. II. Prawo do przetwarzania DO

-  rozdz. III. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

- rozdz. IV. Inspektor Ochrony Danych,

- rozdz. V. Rejestrowanie czynności przetwarzania,

- rozdz. VI. Ocena skutków przetwarzania DO,

- rozdz. VII. Naruszenie ochrony DO).

 

Materiał przedstawia najważniejsze zagadnienia, których może dotyczyć ocena. Prezentowane zagadnienia oraz wskazówki metodyczne nie są wyczerpujące ani obowiązkowe, powinny być dostosowywane w zależności do rodzaju, charakteru i skali przetwarzania DO w danej jednostce. Podsumowaniem formularza jest ocena ogólna, znajdująca się na jego końcu.

 

FORMULARZ OCENY RODO

 

Ocena Skutków Dla Ochrony Danych, Audyt Wymagań Rodo,
Realizacja obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych osobowych
Realizacja obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych osobowych
Procedura wyznaczenia inspektora ochrony danych
Procedura wyznaczenia inspektora ochrony danych
„Przekazywanie danych do państw trzecich” tematem szkolenia UODO dla inspektorów ochrony danych
„Przekazywanie danych do państw trzecich” tematem szkolenia UODO dla inspektorów ochrony danych