Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

12/04/2019

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych,

Schemat przedstawia procedurę zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zgodnie z ust. 1 art. 33 RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Naruszenie Ochrony Danych Osobowych,
Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO
Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO
Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych i podmiotów, które należy poinformować (według Wytycznych GR art. 29)
Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych i podmiotów, które należy poinformować (według Wytycznych GR art. 29)
Ocena wagi naruszenia
Ocena wagi naruszenia