Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

12/04/2019

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych,

Schemat przedstawia procedurę zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zgodnie z ust. 1 art. 33 RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Naruszenie Ochrony Danych Osobowych,
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Przewodnik po RODO dla administracji
Przewodnik po RODO dla administracji
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych