Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

30/11/2020

Naruszenie Ochrony Danych, Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Obowiązek Administratora, Rejestr Naruszeń Ochrony Danych,

W niniejszej publikacji przedstawiamy wzór rejestru naruszeń ochrony danych osobowych oraz działań korygujących i zapobiegawczych


Zgodnie z ust. 5 art. 33 RODO administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu.

Przepis ust.5 art. 33 RODO nakazuje prowadzenie dokumentacji wszelkich naruszeń ochrony danych. Administrator jest zobowiązany odnotowywać wszystkie incydenty, niezależnie od tego, czy podlegają one zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub poinformowaniu osób, których dane dotyczą. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu na weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących zgłoszenia do PUODO przypadków narusznia ochrony danych.

 

 

xlsx

Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

Pobierz plik [24.67 KB]
Naruszenie Ochrony Danych, Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Obowiązek Administratora, Rejestr Naruszeń Ochrony Danych,
Wzór / formularz rejestru czynności przetwarzania w obszarze marketingu
Wzór / formularz rejestru czynności przetwarzania w obszarze marketingu
Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i komunikacji z organem nadzoru
Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i komunikacji z organem nadzoru
Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych