Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ocena dopuszczalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)

21/06/2019

Dane Osobowe, Prawa Osoby Której Dane Dotyczą,

Kwestie podejmowania decyzji w oparciu o zautomatyzowane procesy przetwarzania, w tym profilowanie reguluje przepis art. 22 RODO. Ten przepis przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja taka wywołuje względem tej osoby skutki prawne, bądź w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Jednak w ust. 2 art. 22 RODO przewidziano wyjątki, w których podejmowanie decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, jest dopuszczalne. A mianowicie, gdy ta decyzja: • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Przedstawiony schemat pomaga w podjęciu decyzji o dopuszczeniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Dane Osobowe, Prawa Osoby Której Dane Dotyczą,
Przygotowanie organizacji do RODO:  rejestry „wspomagające”
Przygotowanie organizacji do RODO: rejestry „wspomagające”
Przygotowanie organizacji do RODO:  Inwentaryzacja danych osobowych
Przygotowanie organizacji do RODO: Inwentaryzacja danych osobowych
JDS Consulting zaprasza na webinar „Rejestry przetwarzania danych osobowych"
JDS Consulting zaprasza na webinar „Rejestry przetwarzania danych osobowych"