Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)

02/06/2020

Zgoda Na Przetwarzanie Danych, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych,

Na 25. posiedzeniu plenarnym w dniu 5.05.2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła zaktualizowaną wersję wytycznych dotyczących zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, które zostały zatwierdzone w kwietniu 2018 r. przez Grupę Roboczą Art. 29. Wytyczne te nie zostały poddane konsultacjom społecznym


W wytycznych EROD zaktualizowała kwestię ważności zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, uzyskanej podczas interakcji z tak zwanym cookie wall – zapory wymagającej wyrażenia zgody na instalację plików cookies przez użytkownika, która jednocześnie uniemożliwia dostęp do strony lub aplikacji, jeżeli zgody się nie wyrazi.

 

Przykład:  Dostawca usług internetowych  stosuje skrypt, który blokuje wyświetlanie treści, z wyjątkiem żądania akceptacji plików cookie oraz informacji o tym, które pliki cookie są ustawiane i do jakich celów będą przetwarzane dane. Nie ma możliwości uzyskania dostępu do treści strony  bez kliknięcia przycisku „Akceptuj pliki cookie”. Ponieważ osobie, której dane dotyczą, nie przedstawiono rzeczywistego wyboru, jej zgoda nie jest udzielana dobrowolnie. Takie działania  nie stanowią  ważnej zgody, ponieważ świadczenie usługi polega na tym, że osoba, której dane dotyczą nie ma prawdziwego wyboru.

 

 

Ponadto Rada wskazała także, że przewijanie lub przesuwanie (scrollowanie) strony internetowej, lub inna podobna aktywność użytkownika, również nie spełnia wymogów RODO dotyczących zgody.

 

Przykład: Czynności, takie  jak przewijanie lub przesuwanie strony internetowej lub podobna aktywność użytkownika, w żadnym wypadku nie spełniają wymogu wyraźnego i potwierdzającego działania, ponieważ  mogą być trudne do odróżnienia od innych działań lub interakcji za pomocą użytkownika, a zatem tez ustalenie, że uzyskano jednoznaczną zgodę, również nie będzie możliwe. Ponadto w takim przypadku trudno będzie zapewnić użytkownikowi wycofanie zgody w sposób równie łatwy, jak jej udzielenie.

 

 

Zaktualizowane Wytyczne 05/2020 dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679
 

Zgoda Na Przetwarzanie Danych, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych,