Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Inspektor ochrony danych w sektorze oświaty

05/10/2020

Rodo W Oświacie, Rodo W Szkole, Przetwarzanie Danych Osobowych, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,

W dniu 30 września odbyło się szkolenie dla inspektorów ochrony danych z sektora oświaty, zorganizowanym przez ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej


Szkolenie online przygotowane przez UODO i MEN miało na celu omówienie kwestii przetwarzania danych uczniów, rodziców czy nauczycieli oraz ochrony danych osobowych podczas zdalnego nauczania.

 

Podczas webinarium pojawiły się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zdalnego nauczania: Czy można nagrywać lekcje online? Jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych uczniów, ich rodziców i nauczycieli? Z jakich platform edukacyjnych korzystać? Które dostępne usługi są bezpieczne?

 

Przedstawione podczas webinaru prezentacje zawierają praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób przeprowadzać wideokonferencje czy zadbać o sprzęt, na którym pracujemy itp.

 

Podczas dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele UODO, a także specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, przedstawiono dobre praktyki zdalnej edukacji  oraz zastosowanych rozwiązań.

 

Poniżej prezentujemy zapis wideo webinarium oraz przedstawione przez prelegentów prezentacje.

 

 

 

Nagranie webinaru

 

 

Prezentacja ze szkolenia dla IOD (Departament Orzecznictwa i Legislacji UODO)

 

 

Prezentacja ze szkolenia dla IOD ( Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN)

 

 

Rodo W Oświacie, Rodo W Szkole, Przetwarzanie Danych Osobowych, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych
Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych
Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w opinii PUODO
Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w opinii PUODO
Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa
Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa