Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)

26/10/2020

Erod, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych, Europejska Rada Ochrony Danych, Wytyczne Do Rodo,

EROD podczas 40. posiedzenia plenarnego, przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych


Tematem przejętych po konsultacjach społecznych wytycznych jest  obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (art. 25 RODO).

 

Zgodnie z tym artykułem podstawowym obowiązkiem jest skuteczne wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz niezbędne zabezpieczenia, których celem jest zapewnienie praktycznego przestrzegania zasad ochrony danych oraz ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ponadto administratorzy powinni być w stanie wykazać skuteczność  wdrożonych środków.

 

Wytyczne zawierają również wskazówki, jak skutecznie wdrażać podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, wymieniając kluczowe elementy projektowania i domyślne.

 

Ponadto wytyczne zawierają zalecenia dotyczące sposobu współpracy administratorów, podmiotów przetwarzających i producentów w celu osiągnięcia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

 

 

 

Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default

 

Erod, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych, Europejska Rada Ochrony Danych, Wytyczne Do Rodo,
Wytyczne EROD (Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users)
Wytyczne EROD (Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users)
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19