Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

RODO w online marketingu - WEBINAR - 3 marca 2021 r.

22/02/2021

Zgoda Na Marketing Rodo,

Online marketing – obszar aktywności marketingowej z którego korzystamy i korzystać będziemy w coraz większym wymiarze prowadząc działalność biznesową. Obecnie praktycznie każdy podmiot, o różnej wielkości i skali działalności aktywnie uczestniczy w działaniach marketingowych doceniając ogromne korzyści z używania czy to mediów społecznościowych, komunikacji mailowej i wykorzystywania całego ogromu możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie informatyczne.


Trendy dotyczące online marketingu, które się dosyć wyraźnie wykształcają to coraz silniejsze spersonalizowanie przekazu marketingowego (czyli profilowanie, zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, nanotargetowanie itp.), nacisk na bezpieczeństwo i ograniczenia plików cookies, popularność trybów incognito, ochrona prywatności czy etyka danych osobowych. To nie tylko kwestia zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. Ale także konieczność opracowania aktualizowania odpowiednich procedur i dbania o poziom świadomości podmiotów i personelu realizujących działania marketingowe w internecie, czy odpowiednie przygotowanie zautomatyzowanych kampanii marketingowych, targetowania użytkowników z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla wolności osób, obowiązek stosowania kluczowych zasad i wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych, tj. zgodności z prawem, przejrzystości i dokonywania oceny skutków dla ochrony danych itp.

 

O tym, a także o wielu innych zagadnieniach powiemy podczas webinaru „RODO w online marketingu”.

Zapraszamy!

 

TERMIN: 3 marca 2021 r.

CZAS: 10.00. - 11.00.
MIEJSCE: online platforma ClickMeeting (otrzymasz link do webinaru)
ORGANIZATOR: JDS  Consulting sp. z o.o. sp.k.
 
Udział w webinarze jest bezpłatny, możesz dodatkowo odpłatnie otrzymać imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 

 

 

 

Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, a w przypadku wyboru opcji odpłatnej także w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

 

 

Zgoda Na Marketing Rodo,
Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę tworząc roczny plan działań? - WEBINAR 5 marca 2021 r.
Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę tworząc roczny plan działań? - WEBINAR 5 marca 2021 r.
Warsztaty budowania klauzul informacyjnych - WEBINAR - 19 LUTEGO 2021 r.
Warsztaty budowania klauzul informacyjnych - WEBINAR - 19 LUTEGO 2021 r.
RODO w umowach IT - WEBINAR- 12 LUTEGO 2021 r.
RODO w umowach IT - WEBINAR- 12 LUTEGO 2021 r.