Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

RODO w IT. Jak opracować i aktualizować Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym - WEBINAR - 21 maja 2021 r.

13/05/2021

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Rodo It,

IZSI - Instrukcja Zarządzania System Informatycznym - czy jej opracowanie i wdrożenie jest konieczne z perspektywy przepisów RODO?


Wielu administratorów danych uważa, że skoro IZSI była dokumentem, którego postanowienia regulowały dawne przepisy o ochronie danych osobowych to oznacza, iż aktualnie nie ma obowiązku jego posiadania i przestrzegania. Czy na pewno tak jest? 
 
Należy mieć na względzie, że administratora danych wiąże zasada rozliczalności, czyli szczególny obowiązek dowodowy związany z wykazaniem, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z przepisami prawa oraz dostępną wiedzą technologiczną i techniczną. Posiadanie IZSI z pewnością pomaga w osiągnięciu wyżej wymienionego celu, bowiem jest to dokument, który reguluje wszelkie sprawy związane z zarządzaniem systemem informatycznym oraz ustanawia osobę wyznaczoną do sprawowania nad nim pieczy, tj. Administratora Systemów Informatycznych. 
 
IZSI powinna zatem służyć do jak najbardziej szczegółowego rozwijania postanowień RODO, które zawiera przecież - zgodnie ze swoją nazwą - ogólne postanowienia w przedmiocie ochrony danych osobowych. 
 
JDS Consulting zaprasza na webinar, w trakcie którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące opracowania i dostosowywania Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym do aktualnego stanu prawnego.
 
Zapraszamy!
-----------------------

Stoisz przed dużym wyzwaniem w ramach pracy jako IOD? Pracujesz nad aspektem wymagającym rozwiązania? Chcesz poznać szerszy kontekst i opinie ekspertów stojących przed Tobą wyzwań z zakresu ochrony danych osobowych?

Zgłoś do nas ważne dla Ciebie tematy, a my przygotujemy specjalistyczne webinary wraz z materiałami szkoleniowymi!

 

Jeżeli chcesz być informowany o naszych wydarzeniach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

 

TERMIN: 21 maja 2021 r.

CZAS: 9.00. - 10.00.
MIEJSCE: online platforma ClickMeeting (otrzymasz link do webinaru)
ORGANIZATOR: JDS  Consulting sp. z o.o. sp.k.
 
Udział w webinarze jest bezpłatny, możesz dodatkowo odpłatnie otrzymać imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

 

 

 

 

Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, a w przypadku wyboru opcji odpłatnej także w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Rodo It,
3 kluczowe kompetencje miękkie w pracy Inspektora Ochrony Danych - WEBINAR - 22 czerwca 2021 r.
3 kluczowe kompetencje miękkie w pracy Inspektora Ochrony Danych - WEBINAR - 22 czerwca 2021 r.
Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.
Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.
Konferencja ZFODO - Aktualne wyzwania ochrony danych przez pryzmat wybranych decyzji Prezesa UODO - 8 czerwca 2021 r.
Konferencja ZFODO - Aktualne wyzwania ochrony danych przez pryzmat wybranych decyzji Prezesa UODO - 8 czerwca 2021 r.