Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako element przewagi konkurencyjnej - WEBINAR 15 września 2021 roku

23/08/2021

Zyskaj przewagę konkurencyjną przez dostęp do rynku przetargów o charakterze niejawnym!


Obsługa milionowych kontraktów budowlanych, logistycznych, produkcyjnych i usługowych dla wojska bardzo często wiąże się z koniecznością posiadania przez zaangażowane firmy tzw. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Przykłady zamówień to potrzeby związane z modernizacją obiektów koszarowych oraz instalacji wojskowych dla potrzeb implementacji nowego sprzętu wojskowego, komponentów sił zbrojnych USA oraz rozbudowy sił zbrojnych RP do poziomu 250 tyś żołnierzy zawodowych zgodnie z ogłoszonymi przez MON planami wzmocnienia obronności kraju. Również firmy realizujące dostawy lub usługi dla policji, służb specjalnych oraz w strategicznych sektorach gospodarki muszą posiadać ww. świadectwo.

 

Lista podmiotów mających zdolność do realizacji prac z dostępem do informacji niejawnych jest bardzo ograniczona. Oznacza to, że co roku takie zamówienia trafiają do stałego grona firm.

 

Jakie są zasady ochrony informacji niejawnych oraz realizacji umów związanych z dostępem do informacji niejawnych - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 20210 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 20219, poz. 742)?
Co to jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego i do czego jest potrzebne?
Jakie są rodzaje, stopnie i klauzule świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?
Jak dobrać stopień świadectwa oraz klauzulę dla swojej firmy?
Jak przejść proces uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
Czy warto posiadać także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Unii Europejskiej i NATO?
Jakie są koszty uzyskania i utrzymania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?  

Odpowiedzi na powyższe pytania przekażemy podczas naszego bezpłatnego webinaru „Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako element przewagi konkurencyjnej”

 

Główne branże, wśród których posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może przynieść realne zyski z realizacji kontraktów wiążących się z dostępem do informacji niejawnych to:  

 

 • budowlana (wykonawstwo, nadzór inwestycyjny oraz projektowanie),
 • geodezyjna,
 • produkcyjna,
 • transportowa,
 • telekomunikacyjna,
 • elektroniczna i elektrotechniczna – elektroniczne systemy zabezpieczeń,
 • elektroenergetyczna,
 • obrót środkami i mieniem o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • stoczniowa,
 • usług IT, 
 • ochrony osób i mienia,
 • utrzymania czystości.

Funkcjonując blisko 20 lat na rynku w obszarze ochrony informacji oferujemy kompleksowe doradztwo przy uzyskiwaniu i utrzymaniu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 

Współpraca z JDS Consulting oznacza szereg korzyści, z których najważniejsze to maksymalne skrócenie okresu oczekiwania na uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, w praktyce niewiele przekraczającego terminy ustawowe, jak również wysokie prawdopodobieństwo sukcesu.

 

Nasze praktyczne doświadczenia w przygotowywaniu firm i znajomość interpretacji przepisów o ochronie informacji niejawnych pozwalają na optymalny dobór stopnia świadectwa krajowego, NATO i Unii Europejskiej jak i minimalizację kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do uzyskania świadectwa oraz optymalizacji kosztów utrzymania pionu ochrony.

 

 Zapraszamy!

Jeżeli chcesz być informowany o naszych wydarzeniach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

 

TERMIN: 15 września 2021 r.

CZAS: 10.00. - 11.30.
MIEJSCE: online platforma ClickMeeting (otrzymasz link do webinaru)
ORGANIZATOR: JDS  Consulting sp. z o.o. sp.k.
 
Udział w webinarze jest bezpłatny, możesz dodatkowo odpłatnie otrzymać: imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i dostęp do prezentacji ze szkolenia oraz odbyć 2 godziny KONSULTACJI (telefonicznych lub online).

 

 

 

Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, a w przypadku wyboru opcji odpłatnej także w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 


 

 

 

 

WARSZTATY: Jak wyznaczać granicę i być stanowczym, czyli asertywność w pracy Inspektora Ochrony Danych - 9 lipca 2021
WARSZTATY: Jak wyznaczać granicę i być stanowczym, czyli asertywność w pracy Inspektora Ochrony Danych - 9 lipca 2021
3 kluczowe kompetencje miękkie w pracy Inspektora Ochrony Danych - WEBINAR - 22 czerwca 2021 r.
3 kluczowe kompetencje miękkie w pracy Inspektora Ochrony Danych - WEBINAR - 22 czerwca 2021 r.
Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.
Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.