Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (66)

26/11/2021

Zapraszamy na najnowszy przegląd prasy w temacie RODO i ochrony danych osobowych.


Przegląd prasy

 

  • Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Bank Millenium karę w wysokości ponad 363,8 tys. zł – pisze „Puls Biznesu”. Bank został ukarany m.in. za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

https://www.pb.pl/uodo-nalozyl-na-bank-millenium-3638-tys-zl-kary-1133290

 

  • Inspektor Ochrony Danych może łączyć tę funkcję z zadaniami związanymi ze zgłaszanymi naruszeniami prawa – donosi „Rzeczpospolita”. Ale jest warunek: nie może dojść do konfliktu interesów.

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art19130781-wnioski-sygnalistow-obsluzy-firmowy-inspektor-ochrony-danych

 

  • Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy dostawcy internetu nie można już nakazać ujawnienia danych osób naruszających prawa autorskie – informuje GazetaPrawna.pl. Tak uznał sąd pierwszej instancji – Sąd Okręgowy w Warszawie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8292267,czy-dostawcy-internetu-musza-ujawniac-dane-osob-podejrzewanych-o-wymiane-pirackich-filmow.html

 

 

  • Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił zastrzeżenia do zabezpieczenia danych wrażliwych obywateli w postaci odręcznego podpisu biometrycznego przez operatorów pocztowych.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/RPO-odreczny-podpis-biometryczny-prawo-do-ochrony-danych-osobowych-puodo

 

  • Administrator danych osobowych powierzając do przetwarzania dane osobowe podmiotowi trzeciemu nie zwalnia się z odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ich bezpieczeństwa – tłumaczy INFOR.pl.

https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-w-sieci/5362960,RODO-odpowiedzialnosc-cywilnoprawna-podmiotu-przetwarzajacego.html

 

  • Profil marketingowy to dane osobowe i osoba, której dotyczy, ma prawo się z nim zapoznać – ta decyzja UODO jest efektem skargi złożonej w 2019 r. przez Fundację Panoptykon i może być przełomem w walce ze śledzącą reklamą w Internecie.

https://panoptykon.org/uodo-mamy-prawo-poznac-swoj-profil-marketingowy

 

Prezes UODO

 

  • Nowe wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych mają pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym w UE w ustaleniu, czy operacja przetwarzania stanowi międzynarodowe przekazywanie danych.

https://uodo.gov.pl/pl/138/2220

 

  • W związku z dużą liczbą skarg, organy nadzorcze z Francji, Litwy i Polski podjęły współpracę w celu zbadania zgodności serwisu sprzedażowego ubrań on-line vinted.com z przepisami RODO.

https://uodo.gov.pl/pl/138/2213

 

Sławomir Kasjaniuk

 

Plan kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2022 rok
Plan kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2022 rok
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (68)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (68)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (67)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (67)