Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wdrożenie dyrektywy o zgłaszaniu naruszeń i ochronie sygnalistów - co może i co musi pracodawca? – 12 kluczowych zagadnień - WEBINAR - 21 stycznia 2022 roku

07/01/2022

Zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone problematyce wdrażania dyrektywy o zgłaszaniu nieprawidłowości i ochronie sygnalistów. Podczas najbliższego webinaru spojrzymy na problem ze strony pracodawcy oraz zagadnień związanych z działaniami pozostającymi w gestii obszarów kadrowych.


W ramach webinaru poruszymy m.in. poniższe kwestie:

 

1. Jakie są nowe obowiązki pracodawców w związku z wdrożeniem Dyrektywy w zakresie:

  • utworzenia wewnętrznego kanału zgłoszeń i opracowania procedur,
  • rejestrowania zgłoszeń,
  • zapewnienia ochrony prawnej sygnalistom?

 

2. Jakie konsekwencje z punktu widzenia pracodawcy nosi nadanie statusu sygnalisty osobie dokonującej zgłoszenie?

 

3. Jakie w takim przypadku zakazy działania obligują pracodawcę?

 

4. Ochrona prawna sygnalisty – środki ochrony prawnej przed działaniami odwetowymi.

 

5. Ochrona stosunku pracy sygnalisty.

 

6. Czy pracownicy są zobligowani do zgłaszania nieprawidłowości dbając o dobro pracodawcy?

 

7. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności pracownika, który mając wiedzę o nieprawidłowościach nie dokonał zgłoszenia?

 

8. Czy każde zgłoszenie nieprawidłowości powoduje nadanie statusu sygnalisty?

 

9. Przegląd i dostosowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w związku z wdrożeniem Dyrektywy.

 

10. Przepisy antydyskryminacyjne i antymobbingowe a system ochrony sygnalistów.

 

11. Zintegrowanie wewnętrznych procedur dotyczących zgłaszania dyskryminacji i mobbingu z procedurami dotyczącymi nieprawidłowości.

 

12. Jak postąpić w przypadku, gdy istnieje wątpliwość, że struktura organizacyjna nie zapewnia odpowiedniego poziomu poufności dla danych osoby zgłaszającej? Jak zapewnić brak działań odwetowych dla sygnalisty?

 

Webinar stanowi doskonałe kompendium wiedzy dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę procesów zgłaszania nieprawidłowości w swoich organizacjach.

 

Szczególnie polecamy udział dla:

- osób zarządzających

- działów personalnych

- działów prawnych

- działów compliance

 

Zapraszamy!

-----------------------------------------------------------------

 

TERMIN: 21 stycznia 2022 r.

CZAS: 10.00. - 12.30.
MIEJSCE: online platforma ClickMeeting (otrzymasz link do webinaru)
ORGANIZATOR: JDS  Consulting sp. z o.o. sp.k.

 

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY dla:

 

 

Dla pozostałych uczestników koszt udziału wynosi 99 zł brutto (80,49 zł netto + VAT) - zapis na udział w webinarze z imiennym certyfikatem w cenie 99 brutto LINK DO ZAPISU I ZAKUPU https://odoserwis.pl/a/1463/udzial-w-webinarze-wraz-z-imiennym-ceryfikatem-wdrozenie-dyrektywy-o-zglaszaniu-naruszen-i-ochronie-sygnalistow-co-moze-i-co-musi-pracodawca-12-kluczowych-zagadnien-webinar-21-stycznia-2022-roku Certyfikat imienny zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres email. Po otrzymaniu kodu prosimy o jego przesłanie wraz z imieniem i nazwiskiem w celu wystawienia imiennego certyfikatu na adres cok@odoserwis.pl.

 

Nie masz abonamentu?

Skorzystaj z oferty specjalnej i zapewnij sobie bezpłatny udział w webinarze!

Tylko 246 zł brutto (200 zł netto + VAT) za roczny abonament zamiast 861 zł brutto (700 zł netto + VAT). Oferta ważna do 15 stycznia 2022 r.

 

Korzyści z posiadania abonamentu:

- wszystkie pozycje w sklepie RODO gratis

- wszystkie wzory dokumentów i artykuły bez dodatkowych opłat

- bezpłatny udział w webinarach

 

Link do zakupu abonamentu: https://odoserwis.pl/order/register

 

----------------------------------------------------------------------

 

Jeżeli chcesz być informowany o naszych wydarzeniach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/ i obserwuj na Linkedin.

 
Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, a w przypadku wyboru opcji odpłatnej także w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Jesteś zainteresowany indywidualnymi konsultacjami lub szkoleniem zamkniętym z tematyki webinaru? Nasi doświadczeni radcowie prawni i adwokaci chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem.

 

Zgłoś zapotrzebowanie na office@jds.com.pl a przygotujemy dedykowaną do Twoich potrzeb ofertę.

LINK DO FORMULARZA https://jds.com.pl/kontakt

 

 

Jak prawidłowo prowadzić działania marketingowe i nie narazić się na konsekwencje niezgodności z RODO? - 27 stycznia 2022 r. - WEBINAR
Jak prawidłowo prowadzić działania marketingowe i nie narazić się na konsekwencje niezgodności z RODO? - 27 stycznia 2022 r. - WEBINAR
 Konferencja Związku Firm Ochrony Danych Osobowych "2021 rokiem incydentów – jakich konkretnie?  Kiedy występujących? Dlaczego? Kto jest za nie odpowiedzialny?"
Konferencja Związku Firm Ochrony Danych Osobowych "2021 rokiem incydentów – jakich konkretnie? Kiedy występujących? Dlaczego? Kto jest za nie odpowiedzialny?"
Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych - Konferencja
Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych - Konferencja