Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Czy firmy z branży produkcyjnej powinny wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych aby zapewnić zgodność z RODO? - BEZPŁATNY WEBINAR - 21 CZERWCA 2022 R.

03/06/2022

Iod, Inspektor Ochrony Danych,

Masz wątpliwości, czy Twoja firma z branży produkcyjnej powinna powołać Inspektora Ochrony Danych – zaś dostępne w Internecie materiały nie powalają Ci podjąć ostatecznej decyzji? Jeżeli chcesz kompleksowo poznać odpowiedź na powyższe pytanie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu RODO.


Podczas szkolenia dowiesz się jakie kryteria kształtują obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Twojej firmie. Podsumowaniem szkolenia będzie możliwość wypełnienia anonimowej ankiety, na podstawie której możesz samodzielnie ocenić czy Twoja firma powinna powołać Inspektora Ochrony Danych.

 

Do udziału w webinarze zapraszamy w szczególności kadrę kierowniczą działów: HR, zarządzania jakością, IT, compliance i zgłaszania nieprawidłowości, działów bezpieczeństwa, organizacyjnych, prawnych, a także marketingu i sprzedaży.

 

  • Brak powołania IOD jeśli jest to obowiązkowe zagrożony jest administracyjną karą pieniężną w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie będzie miała kwota wyższa (art.83 ust. 4 RODO)

 

  • Jak pokazała praktyka, przedmiotem kary może być nie tylko samo niepowołanie Inspektora Ochrony Danych, za które hiszpański organ ochrony danych nałożył karę 25.000 EURO, lecz także nieprawidłowości w procesie jego powołania oraz brak niezależności (belgijski organ ochrony danych nałożył karę w wysokości 50.000 EURO)

 

Już dziś zapisz się na nasz webinar i sprawdź czy Twoja firma musi obawiać się kar za naruszenia przepisów RODO związanych z brakiem powołania Inspektora Ochrony Danych.

Zapraszamy!
-----------------------
 

Jeżeli chcesz być informowany o naszych wydarzeniach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

 

TERMIN: 21 czerwca 2022 r.

 
CZAS: 10.00. - 11.00.
 
MIEJSCE: online platforma ClickMeeting (otrzymasz link do webinaru)
 
ORGANIZATOR: JDS  Consulting sp. z o.o. sp.k.
 
Udział w webinarze jest BEZPŁATNY.

 

 

Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, a w przypadku wyboru opcji odpłatnej także w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

Iod, Inspektor Ochrony Danych,
konferencja GigaCon- IT w Produkcji i Logistyce- 25 maja 2023 r.
konferencja GigaCon- IT w Produkcji i Logistyce- 25 maja 2023 r.
Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menedżerów Służby Zdrowia
Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menedżerów Służby Zdrowia
FORUM on-line (ADO/IOD) „Zmiany w prawie pracy a ochrona danych osobowych- CPI- 10 maja 2023 r.
FORUM on-line (ADO/IOD) „Zmiany w prawie pracy a ochrona danych osobowych- CPI- 10 maja 2023 r.