Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Sprawdź czy musisz powołać Inspektora Ochrony Danych? – BEZPŁATNA ANKIETA

01/07/2022

Inspektor Ochrony Danych, Iod, Powołanie Iod,

Ankieta pozwala na szybką, samodzielną ocenę przez firmę czy musi powołać Inspektora Ochrony Danych / IOD zgodnie z RODO tj. rozporządzeniem o ochronie danych.


Pytania zawarte w ankiecie doprecyzowują kryteria powołania Inspektora Ochrony Danych  zawarte w RODO (art. 37 RODO) aby podmiot mógł ocenić czy jest zobowiązany do powołania IOD. Im więcej kryteriów spełnia podmiot tym bardziej prawdopodobne,
że konieczne jest powołanie Inspektora Ochrony Danych. Podkreślamy, że ankieta ma charakter pomocniczy, a zawarte w niej pytania i wskazówki mogą nie mieć charakteru wyczerpującego.

Pamiętaj: Brak powołania IOD jeśli jest to obowiązkowe zagrożony jest administracyjną karą pieniężną w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie będzie miała kwota wyższa (art.83 ust. 4 RODO)

 

Ankieta ma charakter anonimowy i podczas jej wypełniania nie są zbierane dane osobowe.

 

LINK DO ANKIETY Sprawdź czy musisz powołać Inspektora Ochrony Danych?
 

 

 

 

Jeśli chcesz dokonać gruntownej i wyczerpującej analizy czy powinieneś powołać IOD oraz udokumentować proces ustalenia obowiązku bądź braku obowiązku wyznaczenia IOD proponujemy szybką i niedrogą usługę ukierunkowaną na sprawdzenie czy musisz powołać IOD? - AUDYT obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych - https://www.jds.com.pl/u/355/Audyt%20obowi%C4%85zk - napisz do nas: office@jds.com.pl

 

Inspektor Ochrony Danych, Iod, Powołanie Iod,
Lista kontrolna do audytu AI wydana w ramach programu SPE Europejskiej Rady Ochrony Danych
Lista kontrolna do audytu AI wydana w ramach programu SPE Europejskiej Rady Ochrony Danych
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
Lista kontrolna do przeprowadzenia samodzielnego audytu zgodności z RODO w działach kadr
Lista kontrolna do przeprowadzenia samodzielnego audytu zgodności z RODO w działach kadr