Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

DSK publikuje opinię na temat zasad nakładania kar związanych z art. 83 RODO

23/01/2023

Niemiecka Konferencja ds. Ochrony Danych (DSK) opublikowała w dniu 18 stycznia 2023 r. swoją „Opinię w sprawie podstawowych kwestii dotyczących sankcjonowania naruszeń ochrony danych przez przedsiębiorstwa – sprawa ETS C-807/21” z dnia 5 stycznia 2023 r. W szczególności, DSK stwierdziła, że opinia dotyczy dwóch pytań skierowanych przez Sąd Apelacyjny w Berlinie (KG) do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). DSK wskazała, że pierwsze pytanie KG należy interpretować w ten sposób, że organy nadzorujące ochronę danych powinny przy nakładaniu grzywien na podstawie art. 83 RODO, działać mając na względzie motyw 150 tego rozporządzenia.


Niemcy: Opinia na temat zasad nakładania kar związanych z art. 83 RODO

Niemcy: Opinia na temat zasad nakładania kar związanych z art. 83 RODO

DSK podkreśliła, że ​​sprzeczne przepisy prawa krajowego dotyczące zasady osobowości prawnej nie mają zastosowania, zauważając, że zgodnie z unijnym prawem antymonopolowym art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) konieczne jest jedynie ustalenie, czy pracownicy firmy dopuścili się naruszenia RODO, bez konieczności identyfikacji konkretnych pracowników, którzy działali lub byli kierownikami firmy. W związku z tym DSK stwierdziła, że ​​konieczność ustalenia winy kierownictwa znacząco skomplikowałaby egzekwowanie art. 83 RODO w Niemczech.

 

Ponadto DSK wyjaśniła, że ​​w odniesieniu do drugiego pytania KG należy mieć na względzie obiektywne naruszenie obowiązków przypisanych spółce na podstawie RODO. W tym względzie DSK zauważyła, że ​​odzwierciedla to intencje europejskiego prawodawcy i jest środkiem proporcjonalnym, ponieważ nakłada na administratorów danych i podmioty przetwarzające obowiązek przestrzegania obowiązków wynikających z RODO w celu ochrony praw podstawowych osób fizycznych.

 

Więcej: https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/dsk/20230118-Stellungnahme-DSK.pdf

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

CNIL rozpoczyna konsultacje społeczne na temat czynników ekonomicznych związanych z gromadzeniem danych za pośrednictwem aplikacji
CNIL rozpoczyna konsultacje społeczne na temat czynników ekonomicznych związanych z gromadzeniem danych za pośrednictwem aplikacji
Czeski organ ochrony danych osobowych publikuje plany kontroli na 2023 rok
Czeski organ ochrony danych osobowych publikuje plany kontroli na 2023 rok
Datatilsynet wydaje raport na temat przejrzystości AI
Datatilsynet wydaje raport na temat przejrzystości AI