Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

09/03/2023

Kataloński organ ochrony danych (APDCAT) opublikował przewodnik - Prywatność od samego początku i domyślna prywatność. Przewodnik programisty. W szczególności APDCAT podkreślił, że poradnik skierowany do osób, które opracowują nowe aplikacje i usługi ICT, które obejmują przetwarzanie danych osobowych, aby ułatwić prawidłowe stosowanie wymogów prawnych dotyczących ochrony prywatności.


APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

Przewodnik, który jest dostępny na stronie internetowej APDCAT, dotyczy ról związanych z ochroną danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych oraz wyjaśnia, w jaki sposób organizacje i podmioty przetwarzające dane osobowe muszą skutecznie stosować ten wymóg przepisów o ochronie danych.

 

Mówiąc ściślej, przewodnik określa potrzebę uwzględnienia w fazie projektowania takich cech jak:

 

-charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

-ryzyko, jakie przetwarzanie stwarza dla praw i wolności osób;

-stan techniki; I

-koszt wdrożenia.

 

Ponadto przewodnik przewiduje, że prywatność w fazie projektowania i domyślna ochrona danych powinna być zaplanowana na różnych etapach rozwoju produktu lub usługi, w tym na takich etapach jak:

 

-projekt;

-rozwój i testowanie;

-zbieranie danych;

-wykorzystanie danych;

-przekazywanie lub ujawnianie danych; I

-przechowywania danych.

 

Ponadto przewodnik określa szereg środków, które mogą pomóc w ochronie danych osobowych na różnych etapach ich przetwarzania, w tym szyfrowania, anonimizacji i pseudonimizacji, wraz z technikami wdrażania takich środków.

 

Spis treści przewodnika:

 

 1. Wstęp
 2. Role związane z ochroną danych w fazie projektowania i domyślną ochroną danych
 3. Skuteczne stosowanie ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych
 4. Etap projektowania
 5. Faza rozwoju i testowania
 6. Gromadzenie danych
 7. Minimalizacja danych
 8. Zgodność z prawem zbierania i przetwarzania danych
 9. Przejrzystość i uczciwość dla użytkownika
 10. Wykorzystywanie danych
 11. Przekazywanie i udostępnianie danych
 12. Przechowywanie danych
 13. Poufność, integralność i dostępność informacji
 14. Ograniczenie okresu przechowywania
 15. Kluczowe środki ochrony danych osobowych
 16. Szyfrowanie
 17. Anonimizacja
 18. Techniki anonimizacji
 19. Ryzyka związane z anonimizacją
 20. Pseudonimizacja
 21. Przepisy dotyczące ochrony danych
 22. Referencje

 

Więcej: https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/documents/guiaDesenvolupadors/GUIA-PDDD_EN.pdf

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

Dania: Nowa usługa ostrzegania dla MŚP w celu zwalczania luk w zabezpieczeniach
Dania: Nowa usługa ostrzegania dla MŚP w celu zwalczania luk w zabezpieczeniach
ICO wydaje Wytyczne dotyczące bezpiecznego wysyłania emaili
ICO wydaje Wytyczne dotyczące bezpiecznego wysyłania emaili
Krajowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Informacji Czech przygotowała materiały pomocnicze do ochrony przed zagrożeniem ze strony komputerów kwantowych
Krajowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Informacji Czech przygotowała materiały pomocnicze do ochrony przed zagrożeniem ze strony komputerów kwantowych