Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Datatilsynet wydaje wstępną decyzję w sprawie Google Analytics

13/03/2023

Norweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ogłosił wydanie wstępnej decyzji w sprawie korzystania z Google Analytics przez Telenor ASA, po rozpoczęciu dochodzenia w styczniu 2022 r.


Datatilsynet wydaje wstępną decyzję w sprawie Google Analytics

Datatilsynet wydaje wstępną decyzję w sprawie Google Analytics

Datatilsynet wyjaśnił w szczególności, że strona internetowa norweskiej spółki Telenor znalazła się wśród stron internetowych będących przedmiotem skargi None of Your Business (NOYB), która zarzucała niezgodność z prawem przekazywania danych osobowych do USA za pośrednictwem Google Analytics.

 

Na koniec swojego dochodzenia Datatilsynet wyjaśnił, że jego wstępny wniosek w przedmiotowej sprawie jest taki, że korzystanie przez Telenor z Google Analytics miało miejsce z naruszeniem przepisów dotyczących przekazywania danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679), GDPR.

 

W szczególności Datatilsynet wskazał, że w momencie złożenia skargi strona internetowa Telenora korzystała z Google Analytics 3, w związku z czym Datatilsynet wyjaśnił, że jego dochodzenie dotyczyło wyłącznie takiej wersji Google Analytics. Datatilsynet wyraził jednak pogląd, że Google Analytics 4 niekoniecznie poprawia problemy zidentyfikowane do tej pory w przypadku Google Analytics 3.

 

W związku z powyższym Datatilsynet wyjaśnił, że przesłał wstępną decyzję zainteresowanym stronom, które mają trzy tygodnie na zgłoszenie swoich uwag.

 

Więcej:

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2023/varsel-om-vedtak-i-google-analytics-saken/

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

Datatilsynet nakłada na Argon Medical Devices karę 2,5M NOK za opóźnienie w powiadomieniu o naruszeniu danych
Datatilsynet nakłada na Argon Medical Devices karę 2,5M NOK za opóźnienie w powiadomieniu o naruszeniu danych
WSA oddalił skargę spółki P4 na decyzję UODO
WSA oddalił skargę spółki P4 na decyzję UODO
Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych po cyberataku może skutkować karami pieniężnymi
Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych po cyberataku może skutkować karami pieniężnymi