Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Prokuratura Rejonowa ukarana przez UODO

23/05/2023

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 20 000 zł na Prokuraturę Rejonową za niezawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie osób, których dane objęto naruszeniem.


Prokuratura Rejonowa ukarana przez UODO

Prokuratura Rejonowa ukarana przez UODO

Jak wskazał UODO zdarzenie polegało na przekazaniu lokalnemu dziennikarzowi w ramach odpowiedzi na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej niezanonimizowanej dokumentacji z zakończonego postępowania. Następnie dziennikarz ten, po otrzymaniu kopii dokumentów, opublikował je w lokalnym serwisie internetowym, anonimizując wcześniej dane osobowe.

W wyniku udostępnienia niezanonimizowanej dokumentacji doszło do ujawnienia danych osobowych zawartych w jej treści osobie nieuprawnionej do ich otrzymania, czego konsekwencją jest powstanie naruszenia ochrony danych osobowych. Jednoczesnie administrator nie dokonał niezawiadomienia o naruszeniu organu nadzorczego, jak i osób, których dane dotyczą, czym pozbawił te osoby rzetelnej informacji o naruszeniu i wskazówek co do możliwości przeciwdziałania potencjalnym szkodom.

 

Treść decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.45.2022

 Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2704

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas:

Facebook https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/odoserwis-pl/

 

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODOwww.jds.com.pl

 

Konstytucyjność policyjnego narzędzia do analizy danych postawiona przed Trybunałem Konstytucyjnym
Konstytucyjność policyjnego narzędzia do analizy danych postawiona przed Trybunałem Konstytucyjnym
Publikacja UODO „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”
Publikacja UODO „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”
Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych