Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Meta ukarana rekordową karą w wysokości 1,2 miliarda EURO

23/05/2023

22 maja br. irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) opublikowała swoją decyzję w sprawie przekazywania danych Meta, która obejmuje rekordową grzywnę w wysokości 1,2 miliarda euro, nakaz zatrzymania transferu ze starannie określonym harmonogramem oraz nakaz zaprzestania nielegalnego przetwarzania danych UE w USA w ciągu sześciu miesięcy.


Meta ukarana rekordową karą w wysokości 1,2 miliarda

Meta ukarana rekordową karą w wysokości 1,2 miliarda

W przedmiotowej sprawie wydane zostały dwie odrębne decyzje: ostateczna decyzja DPC, która jest teraz wiążąca dla Meta, oraz decyzja EROD, która wynikała z mechanizmu rozstrzygania sporów RODO i wiązała DPC, określającą, w jaki sposób ma orzekać w dwóch konkretnych kwestiach, w których powstały nieporozumienia między organami ochrony danych.

 

DPC przyjął ostateczną decyzję w dniu 12 maja 2023 r. W decyzji stwierdzono, że Meta Ireland naruszyła art. 46 ust. 1 RODO, kontynuując przekazywanie danych osobowych z UE/EOG do USA po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited i Maximillian Schrems. Chociaż Meta Ireland dokonała tych transferów na podstawie zaktualizowanych standardowych klauzul umownych (SCC), które zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2021 r. w połączeniu z dodatkowymi środkami uzupełniającymi wdrożonymi przez Meta Ireland, DPC stwierdził, że ustalenia te nie uwzględniały ryzyka dla podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, które zostały wskazane przez TSUE w jego wyroku.

EROD przyjęła decyzję w dniu 13 kwietnia 2023 r. Treść decyzji EROD: Wiążąca decyzja 1/2023 w sprawie sporu wniesionego przez Irish SA dotyczącego przekazywania danych przez Meta Platforms Ireland Limited w odniesieniu do jej usługi Facebook (art. 65 RODO)

 

Zgodnie z przyjętymi decyzjami wobec Meta orzeczone zostały:

  1. nakaz wydany na podstawie art. 58 ust. 2 lit. j) RODO zobowiązujący Meta Ireland do zawieszenia wszelkich przyszłych transferów danych osobowych do USA w terminie pięciu miesięcy od daty powiadomienia Meta Ireland o decyzji DPC;
  2. administracyjna kara pieniężna w wysokości 1,2 mld euro (odzwierciedlająca decyzję EROD o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w celu ukarania stwierdzonego naruszenia. DPC określił kwotę grzywny, która ma zostać nałożona, na podstawie ocen i ustaleń zawartych w decyzji EROD); i
  3. nakaz wydany na podstawie art. 58 ust. 2 lit. d) RODO, zobowiązujący Meta Ireland do dostosowania swoich operacji przetwarzania do rozdziału V RODO poprzez zaprzestanie bezprawnego przetwarzania, w tym przechowywania, w USA danych osobowych użytkowników z UE/EOG przekazanych z naruszeniem RODO, w ciągu 6 miesięcy od daty powiadomienia Meta Ireland o decyzji DPC.

 

Zapewne Meta odwoła się od decyzji do Sądu Najwyższego w Irlandii, a w kwestiach w jakich dotyczy to prawa unijnego być może również sprawa trafi do TSUE.

 

W kwestii zapewnienia legalnego transferu danych do USA jedynie decyzja Komisji Europejskiej jest w stanie zmienić obecną sytuację prawną.

 

Źródło: https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/Data-Protection-Commission-announces-conclusion-of-inquiry-into-Meta-Ireland

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas:

Facebook https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/odoserwis-pl/

 

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

Hiszpania zakazuje skanowania gałek ocznych firmie Wordlcoin
Hiszpania zakazuje skanowania gałek ocznych firmie Wordlcoin
Morele.net ponownie ukarane przez Prezesa UODO
Morele.net ponownie ukarane przez Prezesa UODO
Włoski organ ochrony danych ponownie zajmuje się platformą AI ChatGPT i powiadamia OpenAI o naruszeniach
Włoski organ ochrony danych ponownie zajmuje się platformą AI ChatGPT i powiadamia OpenAI o naruszeniach