Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji

30/10/2015

Ochrona Danych Osobowych W Firmie,

Spółka leasingowa na wstępnych etapach zawierania transakcji z klientem weryfikuje m. in. jego sytuację finansową. W tym celu pozyskuje m. in. informacje o ustroju majątkowym, tj. czy klient pozostaje we wspólności majątkowej ze swoim małżonkiem. Informacja ta jest potrzebna do oszacowania ryzyka zawieranej transakcji i warunków finansowych wnioskodawcy. Podczas rozpatrywania wniosku spółka chciałaby posiadać informacje, czy w przypadku niewypłacalności klienta będzie mogła zaspokoić swoje roszczenia z jego majątku odrębnego, czy wspólnego z małżonkiem. Czy działanie spółki leasingowej pozostaje w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych?


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Ochrona Danych Osobowych W Firmie,
Udostępnienie danych do Urzędu Statystycznego przez leasingodawcę
Udostępnienie danych do Urzędu Statystycznego przez leasingodawcę
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy