Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z lutego 2015 r.

Obowiązek informacyjny a przetwarzanie danych osobowych przez Bank po wygaśnięciu zobowiązania

DOLiS/DEC-176/15

02/07/2015

Zgodnie z przepisem art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 10 maja 2016 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 10 maja 2016 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Przetwarzanie danych użytkowników z terytorium RP przez serwis społecznościowy
Przetwarzanie danych użytkowników z terytorium RP przez serwis społecznościowy