Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r.

Nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego

II SA/Wa 1363/11

20/07/2015

Wobec ustalenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, iż dane osobowe skarżącego ZTM przetwarzało w zbiorze danych osobowych o nazwie "Korespondencja z petentami" wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie drogą elektroniczną i ZTM nie prowadziło jakiegokolwiek postępowania z udziałem skarżącego, wobec zrealizowania celu przetwarzania tych danych, zasadnym stało się nakazanie usunięcia posiadanych przez ZTM danych skarżącego (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej).


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 kwietnia 2017 r.