Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10 października 2012 r.

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych klientów banku po wygaśnięciu zobowiązania

II SA/Wa 1161/12

20/07/2015

Zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe, instytucje, o których mowa w ust. 1 (m.in. banki), mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Opublikowano uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Bisnode Polska sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Opublikowano uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Bisnode Polska sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary  finansowej na Bisnode (SENTENCJA)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary finansowej na Bisnode (SENTENCJA)