Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Przetwarzanie danych osobowych przez przewoźnika w związku z brakiem dokumentu przewozu

II SA/Wa 2079/06

20/07/2015

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 kwietnia 2017 r.