Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Dane osobowe specjalistów wykonujących zamówienie jako tajemnica przedsiębiorstwa

KIO 1663/12

12/08/2015

Dane o wykonywaniu zamówienia przez oznaczone imiennie osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, który zostanie im powierzony, […] - mają dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą, dają bowiem możliwość ubiegania się o zamówienie.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2016 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2016 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 stycznia 2015 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 stycznia 2015 r.
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2015 r.
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2015 r.