Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 czerwca 2011 r.

Pozyskiwanie informacji o osobach korzystających z ochrony związkowej

DOLiS/DEC-442/11

17/08/2015

Spółka powinna mieć na uwadze wymagania określone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym określoną w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy zasadę celowości. Poza cel gromadzenia danych w zakresie korzystania z obrony związku zawodowego - który istnieje w określonych w przepisach Kodeksu pracy przypadkach, gdy pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem lub wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy - wykracza pozyskiwanie danych osobowych wszystkich pracowników korzystających z ochrony związkowej za pomocą ich imiennego wykazu.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 grudnia 2011 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 grudnia 2011 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 stycznia 2011 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 stycznia 2011 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 maja 2010 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 maja 2010 r.