Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.

Odpowiedzialność karna administratora i administrującego danymi

II KKN 438/00

17/09/2015

Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest jedynie ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych (art. 7 pkt 4 ustawy), natomiast administrującym - także taki podmiot, który zarządza, zawiaduje (zob. Słownik poprawnej polszczyzny, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1994. s. 4) zbiorem danych (art. 50, 51, 54) lub danymi (art. 52) w procesie ich przetwarzania, w tym i powierzonego mu w trybie wskazanym w art. 31 tej ustawy z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność karna administrującego nie będącego administratorem danych wchodzi w rachubę gdy jego zachowanie - uznane za karalne przez ustawę - wynika z powierzonych mu czynności przetwarzania danych.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.