Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące danych przedsiębiorców
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Działania administratorów w przypadku naruszenia danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Publikacja danych uczestników konkursu
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne