Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

GIODO jest organem, który przede wszystkim kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Oprócz tego zajmuje się także wydawaniem decyzji administracyjnych, rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Do zadań GIODO należy rejestrowanie zbiorów danych i rejestrowanie administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji.

GIODO uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji, które zajmują się problematyką ochrony danych osobowych jak również inicjuje podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

GIODO jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm Rzeczpospolitej za zgodą Senatu – aktualnie funkcję GIODO pełni powołana w kwietniu 2015 r. Edyta Bielak-Jomaa.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – przykładowe kompetencje

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest uprawniony między innymi do takich czynności, jak:

  • kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
  • wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie zgłaszanych skarg w sprawach związanych z wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
  • opiniowanie projektów ustaw oraz rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
  • inicjowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
  • uczestniczenie w pracach międzynarodowych instytucji, organizacji oraz różnego rodzaju podmiotów zajmujących się kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych.

W przypadku, gdy zostaną naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu bądź na złożony przez osobę zainteresowaną wniosek, w drodze decyzji administracyjnej,  nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, poprzez:

  • usunięcie uchybień,
  • zastosowanie dodatkowych środków mających na celu zabezpieczenie danych osobowych,
  • udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
  • odpowiednie zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
  • uzupełnienie, uaktualnienie bądź sprostowanie danych osobowych

 

GIODO jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm Rzeczpospolitej za zgodą Senatu – aktualnie funkcję GIODO pełni powołana w kwietniu 2015 r. Edyta Bielak-Jomaa.
Oficjalna strona GIODO  znajduje się pod adresem www.giodo.gov.pl.