Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania

31/10/2018

Iod, Inspektor Ochrony Danych,

Jakie dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych należy udostępnić?

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych podmiot, który wyznaczył Inspektora Ochrony danych (IOD): administrator lub podmiot przetwarzający powinien udostępnić dane inspektora: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora

 

Dane IOD powinny zostać opublikowane  niezwłocznie po jego wyznaczeniu na stronie WWW administratora lub podmiotu przetwarzającego. Ponadto powinny być łatwo dostępne dla osób zainteresowanych.

 

W przypadku podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej może to być strona BIP.

 

Jeżeli podmiot nie prowadzi własnej strony internetowej,  to informacje o IOD umieszcza w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności, np. informacja na tablice ogłoszeń lub   informacja powieszona na drzwiach wejściowych w siedzibie danego podmiotu.

 

Iod, Inspektor Ochrony Danych,
Jak wykreślić zbiór z rejestru GIODO w 5 krokach
Rejestracja zbioru danych przez GIODO
Zbiór członków spółdzielni a obowiązek rejestracji