Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Test na zgodność zgody z Rozporządzeniem GDPR

14/04/2017

Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, Zgoda Na Przetwarzanie Danych, Unijne Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych,

Zestaw pytań na podstawie, których możemy sprawdzić czy nasza zgoda została przygotowana wg. warunków ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regultion GDPR) lub czy posiadane przez nas zgody odpowiadają przepisom Rozporządzenia i będą mogły być wykorzystywane na gruncie GDPR. Lista kontrolna została przetłumaczona z wytycznych dotyczących zgody przygotowanych przez Information Commissioner’s Office (brytyjski organ ochrony danych).


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, Zgoda Na Przetwarzanie Danych, Unijne Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych,
Ocena wagi naruszenia
Ocena wagi naruszenia
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej