Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

12 kroków do wdrożenia RODO

25/05/2017

Gdpr, Szkolenie Ochrona Danych Osobowych, Audyt Wymagań Rodo, Rodo,

Działania jakie należy podjąć aby wdrożyć ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, ang. GDPR


 1. Uświadomienie zarządów/organów o konieczności dokonania zmian w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO
 2. Powołanie Zespołu ds. wdrożenia lub wybór ekspertów do współpracy
 3. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych
 4. Mapa procesów przetwarzania danych osobowych
 5. Audyt wymogów RODO (audyt w zakresie spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 6. Check lista wdrożeniowa
 7. Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych
 8. Przygotowanie klauzul zgód
 9. Przygotowanie procedur i polityk, umów
 10. Wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych, renegocjacje umów
 11. Powołanie inspektora ochrony danych / specjalisty ds. ochrony danych/ Zespołu ds. ochrony danych
 12. Szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych

 

 

 

Gdpr, Szkolenie Ochrona Danych Osobowych, Audyt Wymagań Rodo, Rodo,
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zastąpi rejestrację zbiorów w GIODO
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zastąpi rejestrację zbiorów w GIODO
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO