Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

04/10/2018

Rodo, Grupa Robocza Ds. Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Rodo W Służbie Zdrowia, Rodo W Sektorze Medycznym,

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych utworzona w Ministerstwie Cyfryzacji przygotowała - Przewodnik po RODO w służbie zdrowia. Jest to publikacja o charakterze praktycznego poradnika - jak stosować przepisy RODO w sektorze medycznym.


Przewodnik po RODO w służbie zdrowia udziela odpowiedzi na następujące pytania:

 

  • w jaki sposób zapewnić anonimowość pacjentów w trakcie rejestracji przed wizytą lekarską;
  • w jaki sposób  w czasie wzywania pacjentów do gabinetów lekarskich można zapewnić im anonimowość, gdy placówka nie ma środków na wdrożenie elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów (numerki wyświetlane nad gabinetami), a na korytarzu przebywa czasami ogromna ilość pacjentów;
  • czy placówka zdrowia może na drzwiach gabinetów lekarskich zamieszczać imiona, nazwiska oraz specjalizacje lekarzy przyjmujących pacjentów;
  • czy lekarz może na sali chorych rozmawiać z pacjentem o jego chorobie, gdy nie ma gwarancji czy nie słyszą tego inni pacjenci, a stan zdrowia pacjenta pozwala na przeprowadzenie takiej rozmowy poza salą chorych;
  • czy RODO znajduje zastosowanie do wszelkich przypadków rozmów prowadzonych z pacjentem zarówno przez personel medyczny, jak i administrację szpitala;
  • czy lekarz i personel medyczny na sali chorych może zwracać się do pacjentów po imieniu i nazwisku;
  • czy możliwe jest oznaczanie produktów leczniczych imieniem i nazwiskiem pacjenta;
  • czy podmiot leczniczy może wykorzystać  utrwaloną już metodę ujawnienia informacji o stanie zdrowia w zakresie temperatury pacjenta na tzw. kartach przyłóżkowych (kartach zamieszczonych na łóżkach szpitalnych pacjentów);
  • czy podmiot leczniczy może udostępniać telefonicznie informacje o fakcie hospitalizacji pacjentów o wskazanej przez rozmówcę tożsamości, gdy nie ma pewności co do tożsamości rozmówcy, ale udzielenie takich informacji może mieć wpływ na stan zdrowia bądź życie pacjenta.

 

Każde z wymienionych zagadnień dotyczących stosowania RODO w sektorze medycznym omówione zostało poprzez zamieszczenie jednoznacznej krótkiej odpowiedzi oraz szerszego uzasadnienia. Przewodnik po RODO w sektorze zdrowia jest napisany bardzo prostym językiem, korzystać z niego mogą zarówno osoby zarządzające podmiotami medycznymi i personel medyczny, a także pacjenci.

 

PRZEWODNIK PO RODO W SEKTORZE ZDROWIA

 

 

Rodo, Grupa Robocza Ds. Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Rodo W Służbie Zdrowia, Rodo W Sektorze Medycznym,
Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia
Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia
Podmioty lecznicze i sklepy w planie kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2017 rok
Podmioty lecznicze i sklepy w planie kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2017 rok
Konsekwencje przyjęcia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dla podmiotów leczniczych
Konsekwencje przyjęcia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dla podmiotów leczniczych