Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (17)

01/02/2019

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Obowiązek Informacyjny, Kontrole Puodo, Dane Osobowe Dzieci,

Najnowsze informacje na temat ochrony danych osobowych i RODO w prasie


Przegląd prasy

 

 • Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii  oferuje dużo możliwości dla marketingu cyfrowego. Jednocześnie rośnie świadomość konsumentów na temat praw dotyczących ochrony własnych danych. Jak wygląda digital marketing oraz jak prowadzić kampanie marketingowe zgodnie z przepisami RODO  opisuje „Puls Biznesu”.

https://www.pb.pl/digital-marketing-po-rodo-950772

 

 

 • W jednej z podwarszawskich szkół, w obawie przed epidemią i w trosce o zdrowie dzieci i pracowników, poproszono rodziców i opiekunów prawnych dzieci o złożenie oświadczeń o chorobach czy szczepieniach uczniów. Jak podaje Gazeta Prawna.pl, pojawiły się wątpliwości, czy zbieranie takich informacji jest zgodnie z prawem. Sprawę bada Kuratorium Oświaty w Warszawie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1392528,szkola-bezprawnie-zada-oswiadczen-o-chorobach-uczniow.html

 

 

 • W krajach UE obowiązuje jednolite prawo ochrony danych osobowych, dlatego przekazanie  danych odbywa się  na  zasadzie swobodnego przepływu danych, bez konieczności uwzględniania granic państwowych. Jednak w przypadku coraz bardziej prawdopodobnego tzw. twardego Brexitu, Wielka Brytania Wielka Brytania w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będzie traktowana jako państwo trzecie. O konsekwencjach takiego staniu dla przepływu danych osobowych pisze „Forbes”.

https://www.forbes.pl/opinie/brexit-a-rodo-wyjscie-z-ue-bez-umowy-oznacza-paraliz-w-przekazywaniu-danych-osobowych/cnpr9n1

 

 

 • Do wymagań współczesnych konsumentów takich jak niskie ceny, szybka realizacja usługi oraz obsługa na wysokim poziomie, należy dodać obecnie jeszcze bezpieczeństwo danych osobowych. Portal eGospodarka.pl komentuje wyniki zrealizowanego przez SAS badania „Data Privacy: Are You Concerned?”. Jak się okazuje, konsumenci sami podejmują kroki zmierzające do zabezpieczenia swoich danych osobowych.

http://www.egospodarka.pl/153694,Strach-o-poufnosc-danych-osobowych-coraz-wiekszy,1,39,1.html

 

 

 

 • W trakcie postępowania antymobbinowego pracodawca może pobierać dane, zakres których wykracza poza rodzaje danych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy. Problem spełnienia wobec pracownika pod czas takiego postepowania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO rozwiązuje dziennik „Rzeczpospolita”.

https://www.rp.pl/Kadry/301279987-Postepowanie-antymobbinowe---ujawnienie-informacji-wymaganych-przez-RODO.html

 

 

 • Ubezpieczyciel będzie mógł zarzucić podanie nieprawdziwych informacji posiadaczowi polisy na życie, nawet gdy ten wycofa zgodę na przetwarzanie danych o jego zdrowiu. Zdaniem ekspertów cytowanych przez portal Prawo.pl, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje taką możliwość.

https://www.prawo.pl/biznes/podanie-nieprawdy-i-cofniecie-zgody-na-przetwarzanie-danych-o,358099.html

 

 

 • W momentu stosowania RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło łącznie 3700 skarg (w całym 2017 r. 2 950). Jednak nie stosował kar finansowych ze względu na okres przejściowy.  Od tego roku PUODO rozpoczął szeroko zakrojone działania kontrolne Portal INFOR.pl. podsumowuje pół roku RODO.

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/2869222,I-co-z-tymi-karami-Czyli-pierwsze-pol-roku-stosowania-RODO.html

 

 

 

 • W ocenie Fundacji Panoptykon podpisana przez prezydenta ustawa wdrażająca dyrektywę policyjną, regulującą zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem przestępczości, nie tylko jest niezgodna z prawem unijnym, ale też wprowadza fikcję ochrony danych w sektorze bezpieczeństwa.

https://panoptykon.org/100119

 

 

 

News Ministerstwa Cyfryzacji

 

 • 23 stycznia w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały objaśnienia prawne wydane  na wniosek Rzecznika MŚP i   zawierające probiznesowe podejście w kwestii przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia.Objaśnienia zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MC.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/objasnienia-prawne-dla-pracodawcow-dotyczace-rodo

 

 

 

News Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 • W związku z zapowiedzią konferencji w Ministerstwie Cyfryzacji, Prezes UODO wydał oświadczenie, przypominając, że jest on jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych organem, mającym status i kompetencje organu nadzorczego określone w RODO. Więc dokonywanie oficjalnej interpretacji prawa w zakresie ochrony danych osobowych leży po stronie Prezesa UODO.

https://uodo.gov.pl/pl/138/672

 

 

 

Sławomir Kasjaniuk

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Obowiązek Informacyjny, Kontrole Puodo, Dane Osobowe Dzieci,
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)
Wyciek danych osobowych studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte
Wyciek danych osobowych studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte