Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?

08/03/2019

Obowiązki Administratora Danych, Udostępnienie Danych, Dane Osobowe Pracowników,

Zatrudnienie pracownika może często wiązać się z koniecznością udostępnienia jego danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich, które nie wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania na podstawie art. 28 RODO. Niektóre z organizacji są upoważnione do skutecznego żądania udostępnienia danych osobowych pracowników na podstawie odrębnych przepisów prawa. Komu i w jaki sposób pracodawca może udostępnić dane osobowe, aby nie naruszyć praw pracownika?


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Obowiązki Administratora Danych, Udostępnienie Danych, Dane Osobowe Pracowników,
Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników  związkowi zawodowemu?
Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni