Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?

08/03/2019

Obowiązki Administratora Danych, Udostępnienie Danych, Dane Osobowe Pracowników,

Zatrudnienie pracownika może często wiązać się z koniecznością udostępnienia jego danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich, które nie wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania na podstawie art. 28 RODO. Niektóre z organizacji są upoważnione do skutecznego żądania udostępnienia danych osobowych pracowników na podstawie odrębnych przepisów prawa. Komu i w jaki sposób pracodawca może udostępnić dane osobowe, aby nie naruszyć praw pracownika?


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Obowiązki Administratora Danych, Udostępnienie Danych, Dane Osobowe Pracowników,
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy