Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (19)

14/03/2019

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania, Dane Osobowe, Udostępnianie Danych Osobowych,

Najnowsze informacje na temat ochrony danych osobowych i RODO w prasie


Przegląd prasy

 

 

  • Dzięki nowym wymaganiom związanym  z ochroną danych osobowych wzrosła świadomość małych i średnich przedsiębiorstw na temat  zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i upowszechnienie Internetu. Co spowodowało znaczny  wzrost zainteresowania ubezpieczeniami na wypadek ataków cybernetycznych. Taki interes również jest związany z informacjami o wzrastającej j świadomości Polaków w zakresie danych osobowych i ich ochrony oraz wpłynięciem do  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ponad 4 tys. skarg, które są  opublikowane w   komunikacie Prezesa UODO – pisze „Puls Biznesu”.

https://www.pb.pl/rodo-sprzyja-rynkowi-cyberpolis-955526

 

 

  • Po okresie dostosowywania się firm  do przepisów RODO nadszedł czas  na zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa i ochrony praw osób fizycznych w relacjach z podmiotami przetwarzającymi dane na ogromną skalę oraz na  wypracowanie przez organy wykładni. Trzeba nauczyć się chronić swoje i nie tylko swoje dane, np. stosować właściwe hasła, chronić telefony i komputery przed niekontrolowanym dostępem ze strony systemów komputerowych, aplikacji, Internetu rzeczy – informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

https://www.rp.pl/Firma/303099977-RODO-o-skutkach-zgubienia-firmowego-smartfona-algorytmach-black-box-i-ePrivacy.html

 

 

  • RODO wprowadziło dużo zmian w   kwestii  ochrony danych osobowych oraz poszanowania praw osób do zyskiwania wglądu w informacje na ich temat. Jednak według wyników badań Firmy Commvault  80% respondentów nie jest w pełni zadowolonych z aktualnego poziomu zgodności ich firm z regulacjami RODO. Duzy wpływ na zjawisko  ochrony danych będą mieli aktywizm konsumencki, koordynacja międzynarodowa oraz bardziej restrykcyjne regulacje w sprawie wykorzystania, ochrony i prywatności danych co będzie mieć korzystny wpływ na działalność firm - podkreśla eGospodarka.pl.

http://www.egospodarka.pl/154655,3-trendy-ktore-ksztaltowac-beda-ochrone-danych,1,39,1.html

 

 

  • Rejestry czynności przetwarzania i rejestry kategorii czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to dokumenty wewnętrzne, które służą zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. II SAB/Łd 181/18). O precedensowym wyroku pisze portal Prawo.pl.

https://www.prawo.pl/samorzad/rejestr-przetwarzania-danych-to-nie-jest-informacja-publiczna,382056.html

 

 

  • Po interwencji redakcji Dziennika Gazety Prawnej prezes UODO dr Edyta Bielak-Jomaa skierowała do Prezesa Poczty Polskiej S.A. Przemysława Marka Sypniewskiego wystąpienie o uregulowanie procedur dotyczących usługi „polecenia głosowego”, naruszającego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz Prawo Pocztowe.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1401624,polecenie-glosowe-poczty-polskiej-narusza-przepisy.html

 

 

  • Niedawna odmowa ujawnienia wynagrodzeń kadry kierowniczej NBP jest przykładem na wykorzystywanie RODO jako uzasadnienia ograniczania dostępu do informacji publicznej. Jest to niepoprawne – przekonuje Fundacja Panoptykon, która analizuje kwestie jawności życia publicznego i prawa do prywatności.

https://panoptykon.org/jawnosc-a-rodo

 

 

  • Newseria ostrzega turystów przed próbami wyłudzenia lub kradzieży ich danych osobowych pod czas urlopowych wyjazdów. Zgodnego z zasadami RODO w hotelu lub  pensjonacie musi być zbierany  niezbędny minimum danych gości. Wyjątek stanowią sytuacje, w których, na podstawie danych osobowych będzie wystawiana faktura VAT.

https://lifestyle.newseria.pl/biuro-prasowe/finanse/uwaga-na-dane-osobowe,b438950937

 

 

 

News Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

  • Posiadająca kilkanaście internetowych portali spółka domaga się opłat za usunięcie wpisów, w których znajdują się dane osobowe lekarzy, prawników, przedsiębiorców czy fachowców świadczących różnego rodzaju usługi. To niezgodne z prawem. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tę spółkę Prezes UODO zawiadomiła Prokuratora Generalnego.

https://uodo.gov.pl/pl/138/754

 

 

Sławomir Kasjaniuk

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania, Dane Osobowe, Udostępnianie Danych Osobowych,
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (22)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (22)
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (21)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (21)
Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych