Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych

17/04/2019

Inspektor Ochrony Danych, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych,

Kurs jest akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych.


NOWY PROGRAM!!!

 

Rozporządzenie o ochronie danych wskazuje, iż inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

 

W  świetle opinii Grupy Roboczej art. 29 istotne jest aby inspektor ochrony danych posiadał odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto zalecane jest posiadanie wiedzy biznesowej i sektorowej oraz procesów przetwarzania danych które występują w danym podmiocie (w tym systemów IT, stosowanych zabezpieczeń, itp.)

 

Kurs Inspektora Ochrony Danych umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Zarazem uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych (Data Protection Officers, DPO) i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej.

 

Kurs, jest pierwszą w Polsce akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych (DPO) w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W Kursie uwzględniono aspekty funkcjonowania DPO na gruncie aktualnych wymogów prawa jak również Inspektora Ochrony Danych na gruncie wymogów RODO i w oparciu o najnowsze wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego czy podmioty administracji państwowej i samorządowej.

 

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 

Zapraszamy na

4-dniowy Akredytowany KURS dla INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (Kurs IOD)

 

Terminy w roku 2019: 11-14 marca, 8-11 kwietnia, 13-16 maja, 10-13 czerwca,

9-12 września, 7-10 października, 4-7 listopada, 9-12 grudnia

Zarejestruj się

 

Ukończ Kurs, który umożliwi Ci uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Nasz Kurs to ponad 30 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów

Zapoznaj się z naszym autorskim programem

 

Kurs jest Akredytowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty - gwarancja najwyższej jakości nauczania przez profesjonalną, doświadczoną kadrę.

 

Biorąc udział w Kursie IOD zyskujesz półroczny dostęp do odoserwis.pl

 

Inspektor Ochrony Danych, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych,
Inspektor ochrony danych: rozliczanie się z wykonywania zadań
Inspektor ochrony danych: rozliczanie się z wykonywania zadań
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne
Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne