Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych

17/04/2019

Inspektor Ochrony Danych, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych,

Kurs jest akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych.


NOWY PROGRAM!!!

 

Rozporządzenie o ochronie danych wskazuje, iż inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

 

W  świetle opinii Grupy Roboczej art. 29 istotne jest aby inspektor ochrony danych posiadał odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto zalecane jest posiadanie wiedzy biznesowej i sektorowej oraz procesów przetwarzania danych które występują w danym podmiocie (w tym systemów IT, stosowanych zabezpieczeń, itp.)

 

Kurs Inspektora Ochrony Danych umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Zarazem uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych (Data Protection Officers, DPO) i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej.

 

Kurs, jest pierwszą w Polsce akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych (DPO) w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W Kursie uwzględniono aspekty funkcjonowania DPO na gruncie aktualnych wymogów prawa jak również Inspektora Ochrony Danych na gruncie wymogów RODO i w oparciu o najnowsze wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego czy podmioty administracji państwowej i samorządowej.

 

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 

Zapraszamy na

4-dniowy Akredytowany KURS dla INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (Kurs IOD)

 

Terminy w roku 2019: 11-14 marca, 8-11 kwietnia, 13-16 maja, 10-13 czerwca,

9-12 września, 7-10 października, 4-7 listopada, 9-12 grudnia

Zarejestruj się

 

Ukończ Kurs, który umożliwi Ci uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Nasz Kurs to ponad 30 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów

Zapoznaj się z naszym autorskim programem

 

Kurs jest Akredytowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty - gwarancja najwyższej jakości nauczania przez profesjonalną, doświadczoną kadrę.

 

Biorąc udział w Kursie IOD zyskujesz półroczny dostęp do odoserwis.pl

 

Inspektor Ochrony Danych, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych,
Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?