Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (23)

31/05/2019

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Upoważnienie Do Przetwarzania Danych, Dane Biometryczne, Dane Osobowe, Dane Osobowe Z Księgi Wieczystej,

Najnowsze informacje na temat ochrony danych osobowych i RODO w prasie


Przegląd prasy

 

 • Ustawa wdrażająca RODO wprowadziła nowe zasady dotyczące nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych: administrator jest zobligowany do nadawania pracownikom upoważnienia na piśmie do poszczególnych kategorii danych, jak dane związane z rekrutacją, zatrudnieniem, czy wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.– informuje  portal INFOR.pl

https://www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/2979170,Upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-nowe-zasady.html

 

 

 • Na internetowej giełdzie wierzytelności mogą zostać opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i kod pocztowy dłużnika, a także wysokość zobowiązania, nawet gdy dług jest przeterminowany. Kontrola UODO potwierdza, że to jest zgodne z przepisami.– informuje Money.pl.

https://www.money.pl/gospodarka/gieldy-dlugow-zgodne-z-prawem-dane-dluznika-moga-pojawiac-sie-w-internecie-6378337659852417a.html

 

 

 • Jeden ze związków sportowych został ukarany przez UODO za bezprawne udostępnianie na swej stronie internetowej szczegółowych danych sędziów, w tym ich adresu i numeru PESEL. Kara w wysokości niespełna 56 tys. zł przede wszystkim wynika z tego, że związek – wiedząc o naruszeniu – przez pół roku nie naprawił swego błędu – zaznacza Gazeta Prawna.pl.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1412822,uodo-nalozyl-druga-kare-na-podstawie-rodo.html

 

 

 • Obowiązująca od 4 maja br. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem prawidłowego stosowania RODO wprowadziła zmiany w kodeksie pracy. Dotyczą one m.in. danych biometrycznych, które przetwarzać mogą jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy – podkreśla dziennik „Rzeczpospolita”.

https://www.rp.pl/Kadry/305239998-Odciski-palcow-pracownikow---kto-moze-miec-dostep-do-danych-biometrycznych.html

 

 

 • Przepisy nowej ustawy nowelizującej ponad 160 aktów w związku z zapewnieniem stosowania RODO stawiają niektórym administratorom danych osobowych więcej wymagań niż samo RODO. Dotyczy to np.  usług online. Wiele organizacje będzie musiało ponownie przeprowadzić audyt zgodności swoich działań z wymaganiami unijnego rozporządzenia – zauważa „Puls Biznesu”.

https://www.pb.pl/uslugujacym-online-przybylo-obowiazkow-961451

 

 

 • Pozyskanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości wiąże się z uzyskaniem dostępu do ujawnionych w księdze danych osobowych właściciela (lub innych osób) – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zasada jawności ksiąg wieczystych nie oznacza, że organy powinny ujawniać numery ksiąg wieczystych w każdym wypadku. Osoba, która chce uzyskać numer księgi wieczystej nieruchomości, powinna wykazać swój interes prawny w zdobyciu tej informacji. (Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16.01.2019 r., II SA/Gl 795/18).

https://www.prawo.pl/samorzad/nie-w-kazdym-wypadku-organy-powinny-ujawniac-numery-ksiag,420077.html

 

 

 • Fundacja Panoptykon podsumowuje rok od rozpoczęcia obowiązywania RODO. Fundacja przypomina przypadki absurdalnej interpretacji przepisów unijnego rozporządzenia, największe nałożone kary oraz wątpliwości związane z wyborem nowego prezesa UODO.

https://panoptykon.org/rok-po-rodo

 

 

 • 10 maja 2019 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych. Porozumienie to określa zasady, zakres i formę współpracy pomiędzy prezesem UODO i KIOD.

https://opoka.news/porozumienie-o-wspolpracy-prezes-uodo-i-koscielnego-inspektora-ochrony-danych

 

 

 • Na kilka dni przed pierwszą rocznicą stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zebrała wyniki ankiet, wypełnionych przez organy nadzorcze krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i sporządziła bilans jej dotychczasowych osiągnięć.

https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en

 

 

 

News Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych zorganizował 17 maja wykład on-line, poświęcony wyjaśnieniu najczęstszych problemów związanych ze stosowaniem RODO w sektorze oświaty. Zapis nagrania wykładu, podobnie jak wcześniejszych,  zrealizowanych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, dostępny będzie na stronie Urzędu.

https://uodo.gov.pl/pl/213/994

 

 

Sławomir Kasjaniuk

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Upoważnienie Do Przetwarzania Danych, Dane Biometryczne, Dane Osobowe, Dane Osobowe Z Księgi Wieczystej,
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (25)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (25)
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (24)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (24)