Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kopiowanie dowodów osobistych przez banki

10/09/2019

Ochrona Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,

Czy banki mają prawo kserować dowód osobisty?


PUODO opublikował odpowiedź do prezesa Związków Banków Polskich na jego pismo dotyczące wątpliwości w związku z wydaniem komunikatu UODO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zakazu wykonywania replik dokumentów (patrz artykuł: Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem? )

 

W swojej odpowiedzi PUODO wyraził się jasno, że sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Tymczasem art. 112b Prawa bankowego nic nie mówi o tym, że w np. w przypadku  żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości, wystarczy dla tego spisanie danych z dokumentów tożsamości.

 

Prezes Urzędu zwraca uwagę, że  kopiowanie przez banki dokumentów tożsamości prawie przy każdej czynności budzi wątpliwości organu nadzorczego. Jednak wskazuje, że w niektórych sytuacjach kopiowanie np. dowodów osobistych jest legalne, np. w określonych w ustawie  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi przepisach.

 

Prezes UODO w odpowiedzi zaznaczył jednak gdy bank zamierza skopiować dokument tożsamości, to za każdym razem decyzje o tym powinien poprzedzić analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji, o których mowa w RODO.

 

Odpowiedź Prezesa UODO dla ZBP w sprawie kserowania dokumentów

 

Ochrona Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
Prezes UODO reaguje na nielegalny handel danymi klientów banków
Prezes UODO reaguje na nielegalny handel danymi klientów banków
Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2020
Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2020
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?