Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

27/10/2019

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa UODO za 2018 r.


Sprawozdanie składa się z czterech głównych części, tj. wstępu, ochrony danych osobowych obywateli, działalności edukacyjno-informacyjnej oraz współpracy międzynarodowej.

W części pierwszej są podane informacje dotyczące budżetu Urzędu oraz jego struktury organizacyjnej.

Druga część zawiera informacje o ilości skarg, które wpływają do Urzędu, stanowiska po kontrolach w różnych obszarach  oraz informacje dotyczące m. in. uwag Prezesa Urzędu do poszczególnych ustaw.

Cześć trzecia dotyczy działalności edukacyjnej oraz informacyjnej. Cześć czwarta - uczestnictwa w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych

 

 

Sprawozdanie z działalności PUODO

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
Wyciek danych osobowych studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte
Wyciek danych osobowych studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (40)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (40)
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (39)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (39)