Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices)

20/02/2020

Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych, Erod, Europejska Rada Ochrony Danych, Monitoring,

Po konsultacjach publicznych przyjęta ostateczną wersję wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo.


Wytyczne mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób stosować RODO do przetwarzania danych osobowych pod­czas korzystania z urządzeń wideo, zarówno tradycyjnych jak i in­teligentnych urządzeń wideo.

 

Wytyczne dotyczą między innymi zgodności przetwarzania z prawem, w tym prze­twarzania specjalnych kategorii danych, zastosowania wyjątku związanego z działalnością domową i ujawnia­nia materiałów filmowych stronom trzecim.

 

 

 

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices w języku angielskim

 

Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych, Erod, Europejska Rada Ochrony Danych, Monitoring,
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 (Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679)
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 (Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679)