Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)

10/07/2020

Naruszenie Ochrony Danych, Administrator Danych Osobowych, Kara Rodo,

Prezes UODO nałożył nałożył 15 tys. zł. kary na spółkę East Power z Jeleniej Góry, która zajmuje się pośrednictwem pracy na terenie Polski i Niemiec. Skargę na jej działania złożył obywatel Niemiec, gdyż przetwarzała ona jego dane osobowe w celach marketingowych.


Skarga była złożona w niemieckim organie ochrony danych, ale została ona przejęta do rozpoznania przez Prezesa UODO z uwagi na to, że spółka siedzibę w Polsce.

 

W ramach tego postępowania Prezes UODO trzykrotnie skierował do spółki wezwania do złożenia wyjaśnień. Dwa z nich  pozostały bez żadnej odpowiedzi, na jedno z wezwań spółka udzieliła odpowiedzi. Jednakże wyjaśnienia były niepełne,  wewnętrznie sprzeczne i niewystarczające do ustalenia stanu faktycznego sprawy. W związku z tym PUODO uznał, że spółka celowo utrudnia bieg postępowania lub co najmniej lekceważy swoje obowiązki związane ze współpracą z organem nadzoru.

 

Jednocześnie  PUODO wszczął odrębne postępowania w sprawie nałożenia na spółkę administracyjnej kary pieniężnej. Dopiero wtedy spółka złożyła bardziej obszerne wyjaśnienia, jednak i tym razem były one niepełne i wymagały prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. Prezes UODO uznał więc, że spółka nie chce z nim współpracować. 

 

Wydając decyzję o nałożeniu kary pieniężnej oraz określając jej wysokość, Prezes UODO wziął pod uwagę dużą wagę naruszenia, jego umyślny charakter oraz niezadowalający stopień współpracy administratora z PUODO w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego skutków.

 

Zdaniem PUODO lekceważenie przez administratorów obowiązków związanych ze współpracą z Prezesem UODO prowadzi do przedłużania prowadzonych przez niego postępowań. W ten sposób utrudniona jest realizacja praw osób, których dane osobowe są naruszane.

 

 

Decyzja PUODO

 

 

Naruszenie Ochrony Danych, Administrator Danych Osobowych, Kara Rodo,
PUODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju  administracyjną karę pieniężną
PUODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę pieniężną
Kara za brak współpracy z organem nadzorczym
Kara za brak współpracy z organem nadzorczym
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (41)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)