Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kara za brak współpracy z organem nadzorczym

16/07/2020

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Kara Rodo, Rodo W Szkole,

Prezes UODO nałożył 5 tys. zł kary na indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole


Prezes UODO nałożył 5 tys. zł kary na indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole za brak współpracy z organem nadzorczym.

 

Przedsiębiorca zgłosił do Prezesa UODO naruszenia ochrony danych osobowych, polegające na utracie dostępu do danych osobowych przechowywanych w prowadzonym niepublicznym żłobku i przedszkolu.

 

W związku z brakiem w ww. zgłoszeniu informacji niezbędnych do oceny tego naruszenia, organ nadzorczy trzykrotnie skierował do przedsiębiorcy wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień. Dwa wezwania nie zostały podjęte w terminie, natomiast jedno ukarany podmiot odebrał osobiście. Przedsiębiorca nie udzielił Prezesowi UODO żadnej odpowiedzi na wezwania.

 

Podkreślić należy  także, że prowadzona przez ukarany podmiot działalność obejmowała przetwarzanie danych osobowych dzieci, które wymagają szczególnej ochrony, ponieważ mogą być mniej świadome ryzyka, czy konsekwencji związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

Decyzja PUODO

 

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Kara Rodo, Rodo W Szkole,
PUODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju  administracyjną karę pieniężną
PUODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę pieniężną
Decyzja PUODO z  dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (41)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)