Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

PUODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę pieniężną

22/07/2020

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Kara Rodo, Odpowiedziałność Za Naruszenie Rodo,

Prezes UODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężną w kwocie 100 tys. złotych za niezapewnienie organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przez Głównego Geodetę Kraju przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

 

Ponadto GGK nie współpracował z Prezesem UODO w trakcie tej kontroli. art. 31 RODO.

 

Naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji, skutkuje naruszeniem uprawnień organu nadzorczego określonych w art. 58 ust. 1 RODO.
 

Ponadto przed Prezesem UODO toczy się osobne postępowanie w przedmiocie naruszenia polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 bez podstawy prawnej.

 

 

 

Decyzja PUODO

 

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Kara Rodo, Odpowiedziałność Za Naruszenie Rodo,
Kara za brak współpracy z organem nadzorczym
Kara za brak współpracy z organem nadzorczym
Decyzja PUODO z  dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Przegląd prasy  w temacie ochrony danych osobowych (41)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)