Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzja PUODO z dnia 30 lipca 2020 r. (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

27/08/2020

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Odpowiedziałność Za Naruszenie Rodo, Dane Osobowe Dzieci, Rodo W Oświacie,

Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia odnośnie ich sytuacji osobistej


W toku kontroli UODO ustalono, w szkole było prowadzone badania ankietowe, które miało na celu zidentyfikowanie uczniów, którzy wymagają udzielenia wsparcia psychologicznego przez szkołę, do której uczęszczają.

 

W ramach przeprowadzonej ankiety doszło do przetwarzania danych osobowych uczniów, w tym także danych osób niepełnoletnich, przede wszystkim ich imion i nazwisk, oznaczenie klasy, określenia opiekunów prawnych (rodziców), informacji o stanie rodziny (pełna, niepełna), a także informacji o śmierci opiekuna prawnego (rodzica), separacji opiekunów prawnych (rodziców), ich wykształceniu i sytuacji zawodowej, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji finansowej, stanie zdrowia oraz nałogach opiekunów prawnych (rodziców), sytuacji mieszkaniowej oraz o fakcie otrzymania pomocy finansowej.

 

Zdaniem PUODO szkoła  przeprowadzając ankietę wśród uczniów, naruszyła zasadę przetwarzania danych zgodnie z prawem, a mianowicie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadku, gdy – i w takim zakresie w jakim – spełniony jest warunek, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

 

Decyzja PUODO

 

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Odpowiedziałność Za Naruszenie Rodo, Dane Osobowe Dzieci, Rodo W Oświacie,
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (46)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (46)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (45)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (45)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (44)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (44)