Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy

29/10/2015

Do urzędu gminy skierowano wniosek o udostępnienie kserokopii karty wynagrodzeń wójta, sekretarza, skarbnika, dyrektora szkoły podstawowej oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenia majątkowe zawierające wysokości wynagrodzeń z tytułu zajmowanego stanowiska w urzędzie lub jednostce organizacyjnej gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioskujący jest jednak, poza ogólną kwotą dochodów z tytułu zatrudnienia w urzędzie, zainteresowany pozyskaniem informacji co do wynagrodzenia brutto, netto, kwoty przyznanych nagród i premii. Czy wójt może uwzględnić wniosek mieszkańca i udostępnić tym samym informacje zawarte w kartach wynagrodzeń?


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej
Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej
Zakres i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych przez gminy
Zakres i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych przez gminy
Udostępnienie  danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy
Udostępnienie danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy